ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์ แปลความหมายตรงตัวได้ความว่า ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นด้วยสายตา จึงก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกสะเทือนใจ ลักษณะของผลงานทัศนศิลป์ เป็นเรื่องของการสนองตอบสัมผัสทางสายตา อันได้แก่ มีรูปร่าง รูปทรง มีสีสัน กินพื้นที่ในอากาศ สามารถจับต้องได้
ประเภทของงานทัศนศิลป์

จิตรกรรม

จิตรกรรม หมายถึง การขีดเขียนหรือการระบายสีฝุ่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีวิทยาศาสตร์ต่างๆ ลงบนพื้นผิววัสดุที่มีความราบเรียบ เช่น กระดาษ ผ้า แผ่นไม้ ผนัง เพดาน หรือผิวหน้าของวัตถุอื่นๆ ให้เกิดเรื่องราวและความงดงามตามความนึกคิดจินตนาการของผู้วาด

จิตรกรรมมีลักษณะเป็น 2 มิติ คือ มีเพียงความกว้างและความยาว แต่น้ำหนักสีที่แตกต่างกันทำให้เกิดความตื้นและลึกขึ้น จนสามารถให้ความรู้สึกทางการมองของผู้ดูเสมอนเป็น 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความลึก

จิตรกรรมที่นิยมทำกันมีหลายชนิด เช่น

– จิตรกรรมคนเหมือน

เขียนภาพฝากพ่อ ผลงาน อ.กู้เกียรติ ญาติเสมอ
– จิตรกรรมคนเหมือน มีลักษณะเป็นภาพเขียนครึ่งตัว แสดงใบหน้าเด่นชัด และเหมือนจริง โดยเขียนจากผู้เป็นแบบหญิงหรือชาย

– จิตรกรรมคน

ภาพเขียน…ยามเหงา ผลงานสุวิทย์   ใจป้อม.

– จิตรกรรมคน มีลักษณะเป็นภาพเขียนคนตั้งแต่ศีรษะจรดเท่า แสดงสัดส่วนกล้ามเนื้อและท่าเหมือนจริง อาจเขียนจากแบบหรือจากความนึกคิดเป็นหญิงหรือชาย

– จิตรกรรมทิวทัศน์บก

ทิวทัศน์บก ผลงาน เทอดศักดิ์  ไชยกาล

-จิตรกรรมทิวทัศน์บก เป็นภาพเขียนที่ต้องการแสดงความงดงามของพื้นดิน ต้นไม้ และภูมิประเทศ ในเวลาและบรรยากาศหนึ่ง จิตรกรรมทิวทัศน์บกจะมีพื้นดินประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของภาพ

– จิตรกรรมทิวทัศน์ทะเล

ทิวทัศน์ทะเล ผลงาน เทอดศักดิ์ ไชยกาล

– จิตรกรรมทิวทัศน์ทะเล เป็นภาพเขียนที่มีลักษณะคล้ายจิตรกรรมทิวทัศน์บก แต่แตกต่างที่ต้องการแสดงความงดงามของพื้นน้ำ ซึ่งไม่ได้หมายถึงทะเลเพียงอย่างเดียว จิตรกรรมนี้จะมีพื้นที่น้ำ 3 ใน 4 ส่วนของภาพ

– จิตรกรรมสิ่งก่อสร้าง

ทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง ผลงาน เทอดศักดิ์  ไชยกาล

– จิตรกรรมสิ่งก่อสร้าง เป็นจิตรกรรมที่มุ่งแสดงความงดงามของอาคารสิ่งก่อสร้าง ในเรื่องโครงสร้าง เส้นและแสงเงา ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับภูมิประเทศหรือเป็นเพียงอาคาร สิ่งก่อสร้างอย่างเดียวก็ได้
– จิตรกรรมหุ่นนิ่ง

หุ่นนิ่ง ผลงาน บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส
– จิตรกรรมหุ่นนิ่ง เป็นจิตรกรรมที่เขียนจากแบบซึ่งจักวางไว้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นวัสดุเครื่องใช้ ข้าวของต่างๆ รวมไปถึงดอกไม้และผลไม้ จิตรกรรมนี้ต้องการแสดงความงามของรูปทรง สี และแสงเงา

– จิตรกรรมภาพสัตว์ต่างๆ

บีเกิ้ลน้องหมาพี่น้อง ผลงาน พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม
-จิตรกรรมภาพสัตว์ต่างๆมีลักษณะเป็นภาพเขียนสัตว์ต่าง แสดงสัดส่วนกล้ามเนื้อและท่าเหมือนจริง อาจเขียนจากแบบหรือจากความนึกคิดของผู้วาดภาพ หรือจิตรกร

– จิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

– จิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพเขียนตกแต่งอาคารและสิ่งก่อสร้าง มักเขียนบนผนัง เป็นเรื่องราวต่างๆ ตามต้องการ ในประเทศไทยพบจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถ์ วิหาร โดยเขียนเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ และวรรณคดี

– จิตรกรรมประกอบเรื่อง

lay-out งานวาดรูป ผลงาน สุวิทย์ ใจป้อม
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s